Skip to Content

İnsanlar Niçin İman Eder? İmanın Sebep ve Sonuçları

İnsanlar Niçin İman Eder

İnsanlar Niçin İman
Eder? İmanın Sebep ve Sonuçları

 

İnsan niçin iman eder? İman, doğal bir
ihtiyaçtır. İnsanın fıtratında inanma, bağlanma ve güvenme hisleri temel
özelliklerdir. İnsan, inanmadığı zaman, bağlanmadığı ve güvenmediği zaman 
yaşamanın  bir  anlamı  ve  değeri kalmaz. Her insan bir şeylere inanır, ama
kurtarıcı olan iman, hakka - doğruya inanmadır. İman hissini kötüye ve olumsuz
olana kullanarak şeytana tâbî olmak ve azgınlaşıp kendini Allah'a muhtaç
görmemek, kendi kendine yeterli olduğuna inanıp her dakika soluduğu havayı
verene nankörlük/küfr etmek, cehenneme davetiye çıkarmaktır. Fakat, doğru bir
şekilde iman edip, Allah'ın hidayetine uymak, cennete adım adım yaklaşmaktır.

"Biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Onu
imtihan ediyoruz. Bu sebeple, onun işitmesini ve görmesini sağladık. Sonra da
ona gideceği yolu gösterdik. Ya şükreder (bu yoldan gider) ya da küfreder.
Kâfirler için elbette zincirler, halkalar ve alevli cehennem hazırladık."
 (İnsan: 76/2-4)

"İman edenlere ve doğru hareket edenlere müjdele
ki, onlara altından nehirler akan cennetler vardır."
(Bakara: 2/25)  

İman, kişiye yalnızca ahirette mutlu bir hayat
sağlamakla kalmaz; bu dünyada da huzur, saadet ve büyük bir güç kazandırır:

"Allah, sizden iman edenlere ve salih amel
işleyenlere, kendilerinden öncekileri halife/hükümran kıldığı gibi, onları da
yeryüzünde halife/hükümran kılacağını, kendileri için râzı/hoşnut olduğu
dinlerini, yine onlar için uygulamaya koyacağını ve korkulu hallerini güvene
çevireceğini vaad etmiştir. Çünkü onlar, yalnız bana kulluk eder ve bana hiçbir
şeyi şirk koşmazlar." (Nur: 24/55)

Müjdeler, mü'minler içindir.[1]
Allah, onların kalbine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla
desteklemiştir.[2]
Şeytanî güçler onları ezmeye yol bulamaz.[3]
Onlara yardımcı olmak Allah'ın bizzat kendisi, üzerine yazdığı bir görevdir.

"Mü'minlere yardım etmek, bize haktır (bize
düşen görevdir)." (Rum: 30/47)

Allah, iç huzuru ve doygunluğu onlara nasib
etmiştir.[4]
Korkmak, üzülmek, kedere yenik düşmek onlara uzaktır.[5]
Allah'ın lütuf ve bağışı mü'minler içindir.[6]
Mü'min, böylesine onurlu olduğu içindir ki, bir mü'mini kasten öldüren,
ebediyyen cehennemde kalır.[7]

"Şu bir gerçek ki, iman edip salih amel
işleyenler, varlıklar dünyasının en hayırlılarıdır." (Beyyine: 98/7)

[8]

 

 

[1]
Ra'd: 13/29.

[2]
Mücadele: 58/22.

[3]
Nahl: 16/99; Sebe': 34/20.

[4]
Bkz. Tevbe: 9/26; Feth: 48/4.

[5]
Bkz. Al-i İmran: 3/139.

[6]
Al-i İmran: 3/152.

[7]
Nisa: 4/93.

[8]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi 87-88.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar