Skip to Content

Bir Damla Dahi Olsa İçki İçmek.

Bir Damla Dahi Olsa İçki İçmek

Bir Damla Dahi Olsa İçki İçmek
 
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
"Ey iman edenler! İçki
kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir.
Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz."(Maide: 5/90)
Bir şeyin haram kılındığının en
kuvvetli delillerinden biri ondan uzak durmanın emredilmesidir. İçki, kafirlerin
ilahları ve putları olan dikili taşlarla birlikte zikredilmiştir. Ve "(Allah)
içkinin haram olduğunu söylemedi, sadece ‘ondan uzak durun' dedi!!" diyen
kimsenin getirebileceği hiç bir delil kalmamıştır.
Rasûlullah'ın (s.a.v.)
sünnetinde içki içenle ilgili olarak şu tehdit gelmiştir: Cabir hadisinde
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur:
"Allah azze ve celle, içki
içen kimseye "tinetu'l-habal'den içireceğini ahdetmiştir."
Dediler ki:
"Ey Allah'ın Rasulü!
‘Tinetu'l-habal" nedir?" Şöyle buyurdu:
"Cehennem ehlinin teridir ya
da (yanmaları sonucu) bedenlerinden akan sudur."[1]
İbni Abbas'ın rivayet ettiği
bir hadiste ise şöyle buyurur:
"İçki mübtelası olarak ölen
kimse puta tapan bir kimse gibi Allah'ın huzuruna çıkar."[2]
Çağımızda içki ve şarap
çeşitleri oldukça çoğalmış; bira, arpa suyu, alkol, rakı, votka, şampanya vb.
çeşitli isimlerle adlandırılmıştır. Rasûlullah'ın (s.a.v.):
"Ümmetimden bir kısım
insanlar içki içip onu başka isimle adlandıracaklar."[3]
kavlinde bildirdiği grup,
ümmetin arasında zuhur etmiştir. Bunlar akılları karıştırmak ve gerçeği
saptırmak amacıyla içkiyi "ruhun gıdası içecekler" şeklinde isimlendirirler.
"Onlar (kendi akıllarınca)
güya Allah'ı ve mü'minleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini
aldatırlar ve bunun farkında değillerdir." (Bakara: 2/9)
Şeriat bu konuyu temelinden
açıklığa kavuşturan ve istenilen yöne çekme suretiyle yapılan saptırmaya fırsat
bırakmayan önemli bir kural ortaya koymuştur. Bu, Rasûlullah'ın (s.a.v.) şu
kavlinde bildirilmiştir:
"Sarhoş edici her şey
içkidir ve sarhoş edici her şey haramdır."[4]
"Aklı bulandıran ve sarhoş
eden her şeyin azı da çoğu da haramdır."[5]
Adları ne kadar çok ve değişik
olsa da adlandırılan aynıdır ve hükmü bilinmektedir.
Son olarak Rasûlullah'ın
(s.a.v.) içki içenlere uyarısına kulak verelim:
"Kim içki içer ve sarhoş
olursa kırk gün namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah
tevbesini kabul eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş olursa kırk gün
namazı kabul olmaz, ölürse cehenneme girer, tevbe ederse Allah tevbesini kabul
eder. Sonra tekrar döner, içki içer ve sarhoş kırk gün namazı kabul olmaz,
ölürse cehenneme girer. tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Ve yeniden
tevbesinden dönerse Allah'ın Kıyamet günü ona "radğatu'l habal" içirmesi
haktır."
Dediler ki:
"Ey Allah'ın Rasulü! "Radğatu'l
habal" nedir?" Şöyle buyurdu:
"Cehennem ehlinin (yanma
sonucu) bedenlerinden akan sudur."[6]
Sarhoş edici şeylere mübtela
olanların hali buysa ondan daha kötüsünü alışkanlık haline getiren ve uyuşturucu
mübtelası olanların durumu ne olur!?

[7]

 

[1]
Müslim: 3/1587.

[2]
Taberani: 12/45; Bkz. Sahihu'l-Cami': 6525.

[3]
Ahmed Müsned: 5/342; Bkz. Sahihu'l-Cami': 5453.

[4]
Müslim: 3/1587.

[5]
"Çoğu sarhoşluk verenin azı haramdır" hadisi. Bunu Ebu Davud rivayet
etmiştir. Hadis no: 3681; Bkz. Sahih-i Ebu Davud hadis no: 3128.

[6]
İbn Mace, Hadis no: 3377; Bkz. Sahihu'l-Cami': 6313.

[7]
Muhammed Salih el-Müneccid, İnsanların Önemsemediği Sakınılması Gereken
Haramlar, Karınca Yayınları: 52-54.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar