Skip to Content

Örtü ve Elbise

Örtü ve Elbise

Örtü ve Elbise:
 
Zikredilen âyet ve hadisler
kadın ve erkeğin avret yerlerini örtmelerini emrediyor ve açmalarını haram
kılıyor; fakat örtmek için yeni bir elbise modeli getirmiyor; "hımâr: Baş
örtüsü", "cilbâb: Dış giysi" gibi eskiden beri giydikleri elbise ile Şârî
tarafından istenildiği gibi örtünmeleri emrediliyor. Bazı kimseler Kur'an'daki:
"Eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine
örtü almalarını (cilbâblarını bürünmelerini) söyle; bu onların tanımmalarını ve
bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder."
(33/Ahzâb, 59) âyetinde geçen "cilbâb" kelimesine "çarşaf" mânâsı vererek
kadının ancak çarşafla dışarı çıkabileceğini, başka elbise ile örtünmenin câiz
olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu iddiânın isâbetsiz olduğunu ve İslâm'ın
istediği örtünmenin eşarp, pardesü, geniş ve kalın giysiler ile de, daha başka
ülkelerdeki meşrû farklı giysilerle de olabileceğini gösteren deliller vardır:
1- Nûr sûresindeki
âyette (24/31) başörtüsünden (hımâr) söz edilmektedir. Hımâr, başı ve yakayı
örten başörtüsüdür, çarşaf değildir. Aynı âyette geçen "cüyûb" ise gömlek ve
entârinin yakasıdır. Şu halde kadınlar geniş entâri ve başörtüsü ile
örtünebileceklerdir. Âyet, o zaman kadınların böyle giyindiklerine delâlet
etmektedir.
2- "Cilbâb" kelimesine
tefsir ve lügatlerin verdiği mânâ şunlardan ibârettir: Başörtüsü, tepeden
tırnağa örten örtü, dış elbise, örtü, başörtüsü ile ridâ arası bir elbise. Bu
kadar mânâ içinden yalnız çarşafı almak ve diğerlerini reddetmek için bir delil
yoktur.
3- Hz. Âişe'den rivâyet
edildiğine göre cilbâb âyeti gelince, ensâr kadınları etekliklerini ortadan
yırtarak başörtüsü yapmış ve kargaları andıran siyah başlıkları ile
Rasûlullah'ın arkasında namaz kılmışlardır. Bu rivâyet, cilbâba çarşaf değil;
başörtüsü mânâsı verildiğini göstermektedir.
Netice olarak diyebiliriz ki,
önemli olan usûlünce örtünmedir; elbisenin adı ve modeli muayyen değildir. Her
kadın ve erkek, şart ve imkânlarına göre elsisesini seçer ve örtmesi gereken
yerlerini örter. Avret yerlerini gösterecek kadar ince veya şehvet çeken
yerlerini belirtecek kadar dar elbise giymekten sakınır. İnce, şeffaf
elbiselerin giyilmemesi hakkında hadisler vardır.     
         

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar