Skip to Content

Zekâtla İlgili Âyet-i Kerimeler

Zekâtla İlgili Âyet

Zekâtla İlgili
Âyet-i Kerimeler
 
A- Zekât
Zekât Vermek: 2/Bakara, 43, 83,
110,  177, 254; 5/Mâide, 55; 9/Tevbe, 71; 14/İbrahim, 31; 19/Meryem, 31, 55; 21/Enbiy^,
73; 22/Hacc, 35, 41, 78; 23/Mü'minûn, 4, 60; 24/Nûr, 37, 56; 27/Neml, 3;
31/Lokman, 4; 32/Secde, 16; 33/Ahzâb, 33; 58/Müc3adele, 13; 73/Müzzemmil, 20.
Zekâtı Malın İyisinden Vermek:
2/Bakara, 267.
Zekât, Fakirin Hakkıdır: 51/Zâriyât,
19; 70-Meâric, 24-25.
Zekât Verenlerin Mükâfatı:
2/Bakara, 277; 4/Nisâ, 162; 5/Mâide, 12; 7/A'râf, 156; 9/Tevbe, 18, 99; 13/Ra'd,
18, 22-23; 23/Mü'minûn, 1-4.
Zekât Bereket Getirir: 30/Rûm,
39.
Allah, Kullarından Mallarının
Tamamını İstemez: 47/Muhammed, 36-38.
Ürünlerin ve Meyvelerin Zekâatı:
6/En'am, 141.
Zekât Verilecek Kimseler: 9/Tevbe,
60.
Müellefe-i Kulûb (Kalpleri
İslâm'a Isındırılmak İstenen Kişiler): 9/Tevbe, 60.
Zekâtı Vermeyenler: 4/Nisâ, 77;
9/Tevbe, 5, 11, 67, 79-80, 34-35; 41/Fussılet, 7; 107/Mâun, 7.
 
B- İnfakla İlgili Ayet-i
Kerime'ler
a-  İnfak; Allah Yolunda
Harcamak: Bakara, 3, 195, 245, 254, 261, 270, 272, 274; Enfal, 3; Ra'd, 22;
İbrahim, 31; Hacc, 35; Kasas, 77; Secde, 16; Fatır, 29-30; Hadid, 7; Münafıkun,
10-11; Teğabün, 16-17. 
b-  Mala Olan Sevgiye Rağmen
Allah Sevgisiyle Harcamak: Bakara, 177; İnsan, 8.
c-  Harcamada Ölçü: Furkan, 67;
Muhammed, 36-38.
d-  Allah İçin Harcamak ve
Harcayanların Hali: Bakara, 264-266, 272; Kasas,77; Münafikun, 10-11; Leyl,17-21            

e-  Harcamayı Malın İyisinden
ve Sevilen Şeylerden Yapmak: Bakara, 267; Al-i İmran, 92.
f-  Harcama Yapılacak Mal:
Bakara, 3, 219; Şura, 38.
g- Kendilerine Verilecek
Kimseler: Bakara, 215, 273; Nur, 22.
h- Harcadıklarını Başa
Kakanlar: Bakara, 262-264, 266, Müzzemmil, 20.
i- Gösteriş Olsun Diye
Harcamak: Bakara, 264, 266, 270, 272; Nisa, 38-39.
j- İnfaktan Kaçılmaz: Bakara,
268; Hadid, 10.
k- İnfaktan Kaçanlar: Mearic,
18-21.
l- İnfak Edenler Takva Sahibi
Mü'minlerdir: Al-i İmran, 16-17, 134.
m-İnfak Edenlerin Mükafatı:
Bakara, 272; Hadid, 7, 11; Teğabün, 17; Mearic, 24-25, 35; Leyl, 5-7,18.
n- Kafirler ve Müşrikler İnfak
Etmezler: Yasin, 47; Kalem, 17-40; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1, 3.
o- Kafirler Mallarını Allah
Yolundan Çevirmek İçin Harcarlar: Enfal, 36; Beled, 5-12.
p- Fakirlere Yedirip İçirmek:
Hacc, 28, 36; İnsan, 8-12, Fecr, 18.
r- Yetimlere Yedirip İçirmek:
İnsan, 8-12.
s- Esirlere Yedirip İçirmek:
İnsan, 8-12.
Ş- Kafirler, Fakirlere Yedirip
İçirmezler: Yasin, 47; Hakka, 34; Müddessir, 43-44; Maun, 1-3.
t- Cömert Olmak: İsra, 29.
u- Allah, Cömertlere Bolluk
Verir: Bakara, 268.  
ü- Fakirlere İyilik Etmek:
Bakara, 83; Nisa, 36.
v- Fakirlere Vermek: Bakara,
177, 215, 273; İsra, 26; Nur, 22; Rum, 38; Mearic, 24-25.
w-Sail'i (İsteyeni, dilenciyi)
Azarlamaktan Sakınmak: Duha, 10.
y- Kafirler, Fakirleri Küçük
Görürler: En'am, 52-53; A'raf, 49; Hud, 27; Kehf, 28; Şuara, 106-114.
z- Kafirler ve Müşrikler,
Fakirlere Vermezler: Yasin, 47, Kalem,17-40; Hakka,34; Müddessir,43-44;Mâun, 1-3

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar